fbpx

Disclaimer

Disclaimer

Deze website van DronEducation B.V. is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet.

Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt onder meer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van DronEducation B.V., die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.

DronEducation B.V. behoudt zich onder meer te allen tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door DronEducation B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door DronEducation B.V..

DronEducation B.V. kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.

Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DronEducation B.V. niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.

Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht DronEducation B.V. zich niet aansprakelijk.

Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door DronEducation B.V..

Op alle diensten en producten van DronEducation B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke u vindt op onze website en op verzoek ter beschikking worden gesteld.